تبلیغات
kingstore

اس ام اس

 

 

 

گل اگر خشک شود ساقه آن میماند دوست اگر دور شود خاطر او می ماند.

بعضی ها با غصه پیرن بعضی ها با غم رفیقن بعضی ها هم از بس عزیزن

 هرگز از دلها نمیرن.

آسمان هر کس به اندازه معرفت اوست بی شک آسمان تو انتها ندارد.

کسی که خیلی دوست داره همیشه نگرانته به خاطر همین بیشتر از اینکه بگه دوست دارم

میگه مواظب خودت باش